H425 / H425HD

H425 / H425HD

För stora träd

De robusta skördaraggregaten H425 och H425HD har utformats för slutavverkningar och stora träd och kräver också en stor basmaskin. Designprioriteringarna var användarvänlighet, hållbarhet, prestanda, ekonomi, exakt dragna slangar och enkel åtkomst till servicepunkter. Aggregaten är utrustade med den nya sågenheten SuperCut 100S, som har tillförlitlig kedjespänning, underlättar vid byte av sågkedjan och möjliggör användning av bredare sågsvärd.

Egenskaber H425

Skördaraggregatet H425 är utformat för de större basmaskinerna 1270G och 1470G. Det är perfekt för gallringar där träddiametern i brösthöjd är 250-500 mm. Slangdragningen från kranen till skördaraggregatet och från ventilblocket till matarmotorerna är noggrant utformad. Slangarna till matarmotorerna dras genom ramen och är väl skyddade innanför strukturerna, vilket förbättrar skördaraggregatets livslängd. PEVO-ventilens ekonomi, justerbarhet och kontroll är utmärkt.

Ett brett urval av sågmotorer och sågsvärd finns för skördaraggregat H425.

  • Vikt 1 360 kg
  • Maximal kapdiameter 710 mm
  • Perfekt för avverkningar där trädets diameter i brösthöjd är 250-500 mm; den minsta diametern är 50 mm och max är 630 mm

Egenskaber H425HD

Skördaraggregatet H425HD har matarmotorskydd och ett HD-tilthandtag, samt expanderbultar i den övre tiltcylindern, matarmotorarmarna och de nedre kvistknivarna. H425HD är ett slitstarkt skördaraggregat med utmärkt prestanda och mätnoggrannhet. Underhållet går snabbt eftersom man lätt kommer åt ventilblocket och smörjpunkterna, och det är enkelt att fylla på sågkedjeolja. Sågkedjan hålls på plats och det går snabbt att byta ut den när det är dags.

Ett brett utbud av sågmotorer och sågsvärd finns för skördaraggregat H425HD.

  • Vikt 1 390 kg
  • Maximal kapdiameter 710 mm
  • Perfekt för avverkningar där trädets diameter i brösthöjd är 250-500 mm; den minsta diametern är 50 mm och max är 630 mm

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt