H424

H424

Utmärkt prestanda

H424 är ett skördaraggregat med fyra matarhjul med utmärkt prestanda, justerbarhet, kontroll och ekonomi. Hållbarheten förbättras genom förbättrad slangdragning och servicevänlighet tack vare en ny placering av smörjpunkterna och en gångjärnsförsedd ventilkåpa. Smörjningsintervallen har också utökats.

Tiltlänkens vinkling bakåt har ökats

Förbättringar jämfört med föregångaren

 • Nytt PEVO-ventilblock för förbättrad ekonomi, justerbarhet och kontroll, hållbarhet hos matarmotorer och produktivitet.
 • Hydraulslangar från kranen till skördaraggregatet och från ventilblocket till matarmotorerna har dragits om för att förlänga slangarnas livslängd och underlätta slangbyte.
 • Tiltlänkens vinkling bakåt har ökats.
 • Placeringen av de bakre kvistknivarna har ändrats.
 • Belastningskapaciteten hos ramen har förbättrats vid matning bakåt.
 • Förbättrad hantering av krokiga stammar.
 • Färgmärkningen från den bakre kniven är mer exakt.
 • Risken att sågkedjan ska hoppa av har reducerats.

Specifikationer

 • Vikt 1100 kg
 • Maximal fälldiameter 620 mm
 • Max. öppning, matarhjul 640 mm
 • Matningshastighet 4,3-5,3 m/s
 • Matningskraft 27 kN
 • Lämpliga basmaskiner
  • 1070G med 8.6 m räckvidd
  • 1170G med 10 m räckvidd
  • 1270G 10 m och 11.7 m räckvidd

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt