H219

H219

STORA H219

Det tvåhjulsdrivna H219 har tvåväxlade matarmotorer. SuperCut 100S-sågenheten har fått en ny kedjespänningsenhet med automatisk kedjespänning.

Egenskaber H219

H219 är ett skördaraggregat byggt för stora skördare och bandgående basmaskiner för avverkning av stora träd. Den tvåhjulsdrivna H219 har tvåväxlade matarmotorer. Matningskraften och hastigheten är optimerad för trädstorleken. Greppet om den fällda stammen är tätt, kvistningen är effektiv och hanteringen av krökta träd är smidig. Ny förbättrad toppsåg finns som tillval.

  • Max. matningsdiameter 750 mm
  • Maximal matningshastighet 4,5 – 6,0 m/s
  • Vikt utan rotator och länk 1930 kg
  • Sågenhet SuperCut 100S

Längdmätningen är mycket exakt tack vare en ny mätanordning med ny längdmätningsarm. Det går åt mindre tid för att återställa längdmätningen vid processortillämpning på grund av den automatiska längdmätningsåterställningen med tillvalet lasersensor (hitta rotände). En ny längdmätningsarm ökar hållbarheten, mätnoggrannheten och underlättar åtkomst i samband med service. Ett nytt mäthjul (tillval) för tjock bark finns att beställa. Matarhjul för lövträd (tillval) ger ett förbättrat matningsgrepp vid upparbetning av lövträd och tall i kustområden. Skydden runt längdmätningsarmen har förbättrats, liksom den övre delen av ramen, för att bättre skydda slangar och cylindrar.

För enklare underhåll har ventilkåpan konstruerats så att den kan öppnas och stängas enkelt, vilket ger snabb åtkomst till huvudventilen. Slangkopplingarna på matarmotorn har placerats utanför ventilkåpan. Matarmotorns slangar och slangskydden har förbättrats.

SuperCut 100S-sågenheten har fått en ny kedjespänningsenhet med automatisk kedjespänning och mekanisk låsning av sågsvärdet, vilket hjälper till att hålla sågkedjan på plats. Det gör också att sågsvärd kan användas med bred bas. Sammantaget hjälper dessa funktioner till att hålla sågkedjan på plats, och förbättrad sågkedjefrigöring gör att föraren enklare kan byta kedja.

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt