H212

H212

H212 FÖR GALLRING

H212 är ett skördaraggregat som har utformats speciellt för gallring, det är optimalt för 1070G och 1170G. Skördaraggregatet är lätt att manövrera även i täta gallringsbestånd tack vare den smala ramen. Kvistningen har optimerats för mindre träd, vilket ger ett kvistningsresultat av mycket hög kvalitet.

Egenskaber H212

H212-aggregatets ram, tiltfunktion, matarhjulsarmar och knivarnas konstruktion tillsammans med den universella MTH-enheten gör flerträdshantering enkelt. Ramen på H212 är hög och ger utmärkt stöd för bunthantering och det smala greppet gör det enkelt att flytta träden vertikalt även i täta skogar. De långa knivarna hjälper till när aggregatet griper om träd och placeringen av matarhjulen i den nedre delen av ramen centrerar träden och håller dem stadigt på plats.

Med den höga kapningshastigheten är produktiviteten hög och antalet kapsprickor minimeras. Underhållet går snabbt med ett dagligt underhåll via en och samma punkt.

  • Hög produktivitet
  • Hög mätnoggrannhet
  • Utmärkt kvistningskvalitet
  • Minimala kapsprickor
  • Hög produktion vid gallringar
  • Minskad daglig servicetid
  • Matarhjulens öppning 440 mm

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt