910G

910G

 • G-seriens minsta skotare
 • FT4-motor John Deere 4045
 • Förbättrad hydraulik
 • En mängd tillbehörsval

Komforten i hytten är en faktor som påverkar produktiviteten. Hytten i en skogsmaskin från John Deere är en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Hytten kan fås i fast respektive roterande och nivellerande utförande. Den roterande och nivellerande hytten gör att föraren alltid har en optimal arbetsställning för att förhindra belastningar på ryggen och axlarna. Föraren kan sitta upprätt även vid körning i ojämn terräng, och hytten kan roteras i alla riktningar så att föraren är vänd mot arbetsområdet. Hytten har mer benutrymme framtill och stolen har två olika höjdinställningar. Den beprövade och effektiva vibrationsdämpningen förbättrar arbetsförhållandena ytterligare. 

Interiörmaterialen i hytten har valts ut speciellt för att det ska vara lätt att göra rent i hytten. Det läderliknande materialet på stolparna i hytten är enkelt att torka av. Torkarbladen i neopren är mer slitstarka än traditionella torkarblad i naturgummi. Hytterna är utrustade med en mini-ugn och ett litet kylskåp för matrasterna.

Den ergonomiska stolen, klimatanläggningen med värmefunktion, solskydden och solgardinerna samt torkare på sidorutorna bidrar till den höga komforten i hytten. När mörkret faller behövs det mycket ljus. Verkningsgraden hos lamporna har därför förbättrats ytterligare för att öka sikten på hösten och vintern. 

Funktioner

Du kan välja till IBC som finns till CF5-kranen. Kranen är mycket precis och lätt att använda: Föraren styr kranens spets direkt istället för varje led för sig. Systemet minskar också avsevärt antalet inställnigsparametrar och ökar kranens och cylindrarnas livslängd.

Systemet har förutbestämda gränsvärden och håller kranens rörelser inom dessa gränser vid behov. IBC-systemet har också ett separat, förprogrammerat lossningsläge, där den starka vipparmen och kranpelaren används mer.

I den senaste 2.0-versionen av IBC har precisionen i gripkontrollen förbättrats, särskilt vid lång räckvidd. Programvaran anpassar gripens rörelse så att den rör sig i samma hastighet i förhållande till marken vid lång räckvidd som vid kort.  På så vis ökar kranprecisionen avsevärt vid lång räckvidd.

Elektronisk änddämpning

IBC-systemet har även elektronisk änddämpning som dämpar cylinderändrörelserna mjukt och stoppar starka belastningar i ändlägena. Det gör krankörningen jämnare och ökar även kranens driftsäkerhet och livslängd.

Förarinställningar

Föraren kan justera IBC-systemets totala hastighet efter eget önskemål. Han/hon kan också justera hur snabbt olika krandelar ska röra sig. Vill man köra manuellt kan systemet enkelt slås av med en knapptryckning.

Adaptive Driveline Control är en unik funktion som följer med som standard. Det programvarubaserade styrsystemet förbättrar maskinens körbarhet och produktivitet. Föraren väljer önskat varvtal (Eco, Normal, Power) och systemet anpassar automatiskt motorns varvtal så att det motsvarar belastningen på motorn och håller även motorvarvtalet på en jämn nivå vid höga belastningar.

Adaptive Driveline Control styr dieselmotorn så den går smidigt och utnyttjar den maximala dragkraft som finns tillgänglig under höga belastningsförhållanden. Gensvaret vid gaspådrag och ramstyrningen har förbättrats genom smart elektronisk filtrering.

Precisionen och kraften i G-Serie skotarnas kranstyrningssystem är oöverträffad. Nya styrenheter med högre kapacitet, förenklade CAN-bussar och förenklat ledningssystem ger mer kraft, snabbare reaktioner och högre precision i kranstyrningen.

Uppdateringarna ökar driftsäkerheten och förenklar felsökning. Antalet säkringar har minskats tack vare styrenheter som slår ifrån när det är nödvändigt för att skydda utrustningen vid fel.

Tillvalet IBC till CF5-kranen gör skotningen enklare och snabbare, och förbättrar produktiviteten. Kranstyrningen är exakt, snabb och enkel eftersom föraren kan fokusera på att styra gripen istället för kranens samlade rörelser.

I den senaste 2.0-versionen av IBC har precisionen i styrningen förbättrats, särskilt vid arbete med långt håll. Programvaran använder information om grippositionen, och vridhastigheten vid långa räckvidd och anpassar den så den matchar rörelsen vid arbete på nära håll.

TimberMatic styrsystem och användargränssnitt på G-Seriens skotare har utvecklats och förbättrats för att upprätthålla skogsmaskinens driftsäkerhet. TimberMatic har ett konfigurerbart användargränssnitt, farthållare och lutningsdisplay. Det  möjliggör fjärrskärmsåtkomst (RDA) via Internet (antingen MTG eller annat modem). RDA möjliggör snabbare felsökning genom att betjäna människor och därigenom förbättrar maskinens upptid.

Skotaren har tre styrmoduler: för hytten, framramen och bakramen. TimberMatics felsökningsdiagnos är detaljerade och illustrativa. CAN-bussen ökar pålitligheten hos det elektriska systemet: enkla, färre anslutningar, en dedikerad buss för motorn och basmaskinen.

TimberMatic Kartor är standard i alla nya John Deere skogsmaskiner. Baserad på realtid data från Kartor till TimberManager, distribuerad via molntjänst, entreprenören kan följa upp skogsmaskinernas produktion och planera operationer vidare.

John Deeres Final Tier 4-motorer uppfyller de föreskrivna avgasreglerna samtidigt som de ger ökad effekt och vridmoment. John Deere 4045 PowerTech Plus, 4,5 liter 4-cylindriga motors effekt är 118 kW.

Vridmomentet är högt, speciellt vid låga varvtal. John Deere FT4-motorn har mest vridmoment i sin klass och ett brett varvtalsregister. Motorns varvtal förblir stabilt även vid stora förändringar i belastningen.

Den förbättrade styrningen av den kraftfulla motorn och transmissionen ger ökad dragkraft och  manövrerbarhet i skogen. Motorn är också steg V-klar.

FT4-motorn och hela bränslesystemet kan använda 20% biodiesel.

Specifikationer

Motor John Deere 4045, 4,5 l

 • Effekt 118 kW (1900 rpm)
 • Vridmoment 650 Nm (1400-1600 rpm)

Dragkraft

 • 22.5-däck: 110 kN
 • 24.5-däck: 150 kN

Hydraulpump: pumpvolym 120 cm3

Kran

 • John Deere CF1
  • räckvidd 8,7 m, 9,8 m
 • John Deere CF5
  • räckvidd 8,5 m, 10 m

Lastutrymme

 • ny design, god sikt över lastutrymmet
 • smalt lastutrymme 3,5 m2
 • brett lastutrymme 4,0 m2

Lastkapacitet 9 ton (22,5″ hjul), 10 ton (24,5″ hjul)

Styrsystem TimberMatic

Roterande och nivellerande eller fast hytt

IBC finns till CF5-kranen

Två längdalternativ: kort 8655 mm, lång 9055 mm

Två hjulbasalternativ kort: short 4400 mm, lång 4800 mm

Däck

 • 6W: 34 eller 24.5
 • 8W: 22.5 eller 24.5

Vikt med roterande och nivellerande hytt, från

 • 6-W, 24.5-hjul: 15 000 kg
 • 8-W, 22.5-hjul: 14 700 kg
 • 8-W, 24.5-hjul: 16 600 kg

Bredd med 700-hjul, från

 • 22.5: 2700 mm
 • 24.5: 2780 mm

Styrvinkel +44o

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt