1910G

1910G

 • Bästa valet för stora lass i tuff terräng
 • Gör jobbet lätt, även i branta sluttningar
 • Nivellerande hytt ger alltid bra arbetsställning
 • Snabb lastning och bra sikt över lastutrymmet

Funktioner

Adaptive driveline control är en ny, unik funktion som endast är tillgänglig på skotarna i John Deeres G-serie. Det programvarubaserade styrsystemet förbättrar körbarheten och produktiviteten för skotarna i G-serien. Föraren väljer önskat varvtal (Eco, Normal, Power) för förarinställningarna, och systemet anpassar automatiskt motorns varvtal så att det motsvarar belastningen på motorn och håller även motorvarvtalet på en jämn nivå vid höga belastningar.

Styrsystemet TimberMatic och användargränssnittet hos skotarna i G-serien har vidareutvecklats och förbättrats för att säkerställa skogsmaskinens driftsäkerhet.

TimberMatic har ett konfigurerbart användargränssnitt, farthållare och lutningsdisplay. Det möjliggör fjärranslutning/RDA (Remote Display Access) via Internet (MTG eller annat modem). RDA möjliggör snabbare felsökning genom att maskinanvändaren får teknisk vägledning, vilket i sin tur ökar maskinens drifttid.

Styrmodulerna ger ett enkelt elsystem och hög processorkapacitet. Skotarna har tre moduler: för hytten, framramen och bakramen.

Felsökningsdiagnostiken i TimberMatic är detaljerad och illustrativ. CAN-bussen ökar elsystemets tillförlitlighet: enkel konstruktion, färre anslutningar, en dedikerad buss för motorn och basmaskinen.

TimberMatic Kartor är standard i alla nya John Deere skogsmaskiner. Baserad på realtid data från Kartor till TimberManager, distribuerad via molntjänst, entreprenören kan följa upp skogsmaskinernas produktion och planera operationer vidare.

Kranspetsstyrning (IBC) är ett tillval på skotare. Kranspetsstyrningen gör kranen mycket lättmanövrerad och ger hög precision i kranrörelserna tack vare att föraren styr kranspetsen istället för att styra rörelserna hos de enskilda kranlederna. Kranspetsstyrningen minskar även antalet kranjusteringsparametrar och minskar påfrestningarna på kran och hydraulcylindrar. Systemet har fördefinierade gränsvärden och justerar kranfunktionerna inom dessa gränser efter behov. Kranspetsstyrningen har även ett separat, förprogrammerat alternativ för avlastning, där rörelser med den starka vipparmen och lyftarmen används i högre utsträckning.

2.0-versionen av kranspetsstyrningsfunktionen IBC kännetecknas av ökad precision hos gripen, speciellt vid arbete med långa räckvidder. Programvaran använder informationen om gripens position, och rotationshastigheten vid långa räckvidder matchar den för korta räckvidder.

Elektronisk ändlägesdämpning av cylindern

Kranspetsstyrningen inkluderar elektrisk ändlägesdämpning för rörelser med lyftarmen i samtliga riktningar. Systemet dämpar cylinderrörelserna i ändlägena på ett mjukt sätt och stoppar kraftiga, stötliknande belastningar, vilket ger en mjukare körning samtidigt som kranens livslängd ökar.

Förarinställningar

Förarna kan ställa in kranspetsstyrningens totala hastighet så att den passar deras arbetssätt. De kan även ställa in hastigheten mellan olika krandelar. Systemet slås på och stängs av med en knapptryckning

John Deeres 1910G har ett väl tilltaget lastutrymme. Lastarean kan ökas upp till 6,5 m2. Ytan på det smala lastutrymmesalternativet är 5,3 m2.

Den nya generationens grind ger bra sikt över lastutrymmet vilket underlättar avsevärt vid avlastning.

ROTERANDE OCH NIVELLERANDE ELLER FAST HYTT

Komforten i hytten är en faktor som påverkar produktiviteten. Hytten i en skogsmaskin från John Deere är en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Hytten kan fås i fast respektive roterande och nivellerande utförande.

Den roterande och nivellerande hytten gör att föraren alltid har en optimal arbetsställning för att förhindra belastningar på ryggen och axlarna. Föraren kan sitta upprätt även vid körning i ojämn terräng, och hytten kan roteras i alla riktningar så att föraren är vänd mot arbetsområdet. Hytten har mer benutrymme framtill och stolen har två olika höjdinställningar. Den beprövade och effektiva vibrationsdämpningen förbättrar arbetsförhållandena ytterligare. Funktionerna nivellering och rotation är tillval på skördare. Om dessa funktioner inte väljs till är hytten fast.

Hytterna är utrustade med en mini-ugn och ett litet kylskåp för matrasterna.

Interiörmaterialen i hytten har valts ut speciellt för att det ska vara lätt att göra rent i hytten. Det läderliknande materialet på stolparna i hytten är enkelt att torka av. Torkarbladen i neopren är mer slitstarka än traditionella torkarblad i naturgummi.

Den ergonomiska stolen, klimatanläggningen med värmefunktion, solskydden och solgardinerna samt torkare på sidorutorna bidrar till den höga komforten i hytten. När mörkret faller behövs det mycket ljus. Verkningsgraden hos lamporna har därför förbättrats ytterligare för att öka sikten på hösten och vintern

Specifikationer

Motor John Deere PowerTech Plus 6090, 9,0 l

 • Effekt 200 kW (1600-1900 rpm)
 • Vridmoment 1315 Nm (1200-1400 rpm)

Dragkraft

 • 230 kN

Kran

 • John Deere CF8
  • räckvidder 7,2 m och 8,5 m

Lastutrymme

 • smalt lastutrymme 5,5 m2
 • brett lastutrymme 6,5 m2 
 • VLS 5,2 – 6,3 m2

Lastkapacitet 19 tonn

Kontrollsystem TimberMatic

Vikt med fast hytt från

 • 6-hjul: 18 790 kg
 • 8-hjul: 21 530 kg

Min. bredd

 • 700-serie hjul: 3090 mm

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt