1510G

1510G

 • Precis and effektiv kranstyrning
 • Stark och kraftfull FT4 motor
 • Cirka. 8.5% högre vridmoment
 • Effektivt CAN-bus system

John Deeres 1510G skotare har en FT4-motor som uppfyller de senaste miljökraven. Den  ger cirka 5 % högre effekt och 8,5 % högre vridmoment jämfört med IT4-motorn. Den precisa kranstyrningen ökar produktiviteten. Med tillvalet kranspetsstyrning ökar den ytterligare, utan mera stress för föraren. Skotaren 1510G är mer lättmanövrerad än föregångaren eftersom styrvinkeln har ökat från 42 till 44 grader. 1510G-skotaren kan även fås med lång boggi. Den ger stabilitet vid körning över hinder i stenig terräng. Lång boggi ger också lägre marktryck vilket gör maskinen till det perfekta valet för avverkning i mjuk terräng.

Egenskaber

Adaptive driveline control är en ny, unik funktion som endast är tillgänglig på John Deeres G-serie. Det programvarubaserade styrsystemet förbättrar körbarheten och produktiviteten för maskinerna i G-serien. Föraren väljer önskat varvtal (Eco, Normal, Power) för förarinställningarna. Systemet då anpassar automatiskt motorns varvtal så att det motsvarar belastningen på motorn och håller även motorvarvtalet på en jämn nivå vid höga belastningar.

MJUKT OCH EXAKT MED KRANSPETSSTYRNING

Den nya intelligenta kranspetsstyrningen eller IBC för skotare är ett branschgenombrott. Det gör kranen lättmanövrerad, snabb och exakt. Föraren kontrollerar kranspetsen direkt i stället för att styra rörelser av de enskilda lederna. Systemet minskar även behovet av justeringsparametrarna och ökar livslängden för krankonstruktionen och hydraulcylindrarna.

Hela kranen fungerar som en enhet

Med IBC styr du hela kranen som en enhet och behöver inte längre lära dig styra rörelser i alla kranleder. Du styr gripen lite på samma sätt som du rör din egen hand. Du bestämmer vart gripen ska och systemet räknar ut de rätta rörelserna för kranen. Systemet har definierade gränsvärden inom vilka det anpassar kranens funktion efter vad situationen kräver. Dessutom har systemet en separat förprogrammerad lossningsoption där det oftare används kraftiga lyft- och vipprörelser.

Elektronisk änddämpning

Kranspetsstyrningen ger också elektronisk änddämpning för kranens rörelser i alla huvudriktningar. Den dämpar mjukt rörelser i cylinderändarna och hindrar stötar vid ändlägena vilket gör att kranföringen blir smidigare och kranens livslängd ökar. Föraren slipper också de stötar som blir utan anddämpning och förarkomforten ökar.

Anpassas efter föraren

KDu kan anpassa systemets totalhastighet efter dina behov. Om du vill kan du själv justera hastighetsförhållandet mellan kranlederna eller ändra det under körningen genom att använda förlängningsarmen manuellt. Att växla mellan IBC och normal kranstyrning sker med en enkel knapptryckning.

Kranspetsstyrning är lätt att använda – är precist och tidssparande. Nu är det föraren som sätter gränserna, inte maskinen. Har man en gång provat kranspetsstyrning vill man inte tillbaka till det gamla.

Styrsystemet TimberMatic och användargränssnittet hos skotarna i G-serien har vidareutvecklats och förbättrats för att säkerställa skogsmaskinens driftsäkerhet.

TimberMatic har ett konfigurerbart användargränssnitt, farthållare och lutningsdisplay. Det möjliggör fjärranslutning/RDA (Remote Display Access) via Internet (MTG eller annat modem). RDA möjliggör snabbare felsökning genom att maskinanvändaren får teknisk vägledning, vilket i sin tur ökar maskinens drifttid.

Styrmodulerna ger ett enkelt elsystem och hög processorkapacitet. Skotarna har tre moduler: för hytten, framramen och bakramen.

Felsökningsdiagnostiken i TimberMatic är detaljerad och illustrativ. CAN-bussen ökar elsystemets tillförlitlighet: enkel konstruktion, färre anslutningar, en dedikerad buss för motorn och basmaskinen.

TimberMatic Kartor är standard i alla nya John Deere skogsmaskiner. Baserad på realtid data från Kartor till TimberManager, distribuerad via molntjänst, entreprenören kan följa upp skogsmaskinernas produktion och planera operationer vidare.

Komforten i hytten är en faktor som påverkar produktiviteten. Hytten i en skogsmaskin från John Deere är en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Hytten kan fås i fast respektive roterande och nivellerande utförande.

Den roterande och nivellerande hytten gör att föraren alltid har en optimal arbetsställning för att förhindra belastningar på ryggen och axlarna. Föraren kan sitta upprätt även vid körning i ojämn terräng, och hytten kan roteras i alla riktningar så att föraren är vänd mot arbetsområdet. Hytten har mer benutrymme framtill och stolen har två olika höjdinställningar. Den beprövade och effektiva vibrationsdämpningen förbättrar arbetsförhållandena ytterligare. Funktionerna nivellering och rotation är tillval på skördare. Om dessa funktioner inte väljs till är hytten fast.

Hytterna är utrustade med en mini-ugn och ett litet kylskåp för matrasterna.

Interiörmaterialen i hytten har valts ut speciellt för att det ska vara lätt att göra rent i hytten. Det läderliknande materialet på stolparna i hytten är enkelt att torka av. Torkarbladen i neopren är mer slitstarka än traditionella torkarblad i naturgummi.

Den ergonomiska stolen, klimatanläggningen med värmefunktion, solskydden och solgardinerna samt torkare på sidorutorna bidrar till den höga komforten i hytten. När mörkret faller behövs det mycket ljus. Verkningsgraden hos lamporna har därför förbättrats ytterligare för att öka sikten på hösten och vintern.

Precisionen och smidigheten i G-Serie skotarnas kranhantering är oöverträffad. Nya styrenheter, förenklade CAN-bussar och förenklade elsystem ger mer kraft, ökad överföringshastighet och precision i kranen. Uppdateringarna minskar felkänsligheten och gör felsökningen snabbare. Antalet säkringar har kunnat reduceras tack vare att systemet känner av kortslutningar och bryter strömmen för att skydda maskinen.

Kranspetsstyrningen, som finns som tillval, underlättar förarens arbete och ökar produktionen. Kranstyrningen är exakt, snabb och enkel eftersom föraren kan fokusera på att styra gripen istället för kranens olika länkar. I den senaste 2.0-versionen av kranspetsstyrningen har precisionen i gripreglaget förbättrats, särskilt på lång kran. Programvaran använder information om gripens position och anpassar gripens hastighet i förhållande till marken så att den blir den samma på långt håll som på nära håll.

Specifikationer

Motor John Deere 6068, 6,8 l

 • Effekt 164 kW (1700-1900 rpm)
 • Vridmoment 978 Nm (1200-1500 rpm)

Dragkraft

 • 185 kN

Kran

 • John Deere CF7 eller CF7S
  • räckvidder 8,5 m och 10 m

Lastutrymme

 • ny utformning, god sikt
 • smalt lastutrymme 4,6 m2
 • brett lastutrymme 5,3 m2 
 • VLS 4,4 – 5,4 m2

Lastkapacitet 15 tonn

Kontrollsystem TimberMatic

Vikt med fast hytt från

 • 6-hjul: 16 330 kg
 • 8-hjul: 18 230 kg

Min. bredd

 • 700-serie hjul: 2956/3050 mm
 • 800-serie hjul: 2990/3086 mm

Styrvinkel +44o

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt