1010G

1010G

 • Lastkapacitet 11 ton
 • FT4-motor John Deere 4045
 • Ny hydraulik
 • En stor mängd tillval
 • IBC and lång bakre boggi som tillval

Komforten i hytten är en faktor som påverkar produktiviteten. Hytten i en skogsmaskin från John Deere är en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Hytten kan fås i fast respektive roterande och nivellerande utförande. Den roterande och nivellerande hytten gör att föraren alltid har en optimal arbetsställning för att förhindra belastningar på ryggen och axlarna. Föraren kan sitta upprätt även vid körning i ojämn terräng, och hytten kan roteras i alla riktningar så att föraren är vänd mot arbetsområdet. Hytten har mer benutrymme framtill och stolen har två olika höjdinställningar. Den beprövade och effektiva vibrationsdämpningen förbättrar arbetsförhållandena ytterligare. 

Interiörmaterialen i hytten har valts ut speciellt för att det ska vara lätt att göra rent i hytten. Det läderliknande materialet på stolparna i hytten är enkelt att torka av. Torkarbladen i neopren är mer slitstarka än traditionella torkarblad i naturgummi. Hytterna är utrustade med en mini-ugn och ett litet kylskåp för matrasterna.

Den ergonomiska stolen, klimatanläggningen med värmefunktion, solskydden och solgardinerna samt torkare på sidorutorna bidrar till den höga komforten i hytten. När mörkret faller behövs det mycket ljus. Verkningsgraden hos lamporna har därför förbättrats ytterligare för att öka sikten på hösten och vintern. 

Egenskaber

Precisionen och kraften i G-seriens skotares kranstyrning är utan i en klass för sig. Nya styrenheter, enklare CAN-bussar och enklare ledningssystem ger ökad kapacitet, snabbare reaktioner och precision vid krankörning. Uppdateringarna minskar känsligheten och antalet fel och snabbar upp felsökningen. Antalet säkringar har minskats tack vare styrenheter som känner av elfel och stänger av strömmen för att skydda utrustningen.

IBC finns som tillval till CF5-kranen. Kranen blir mer precis och lätt att använda. Föraren styr kranens spets direkt istället för varje led för sig. Systemet minskar också avsevärt antalet inställnigsparametrar och ökar kranens och cylindrarnas livslängd.

Systemet har fördefinierade gränser och håller kranens rörelser inom dessa gränser vid behov. IBC-systemet har också ett separat, förprogrammerat lossningsläge, där den starka vipparmen och kranpelaren används mer.

I den senaste 2.0-versionen av IBC har precisionen i gripkontrollen förbättrats, särskilt vid lång räckvidd. Programvaran anpassar gripens rörelse så att den rör sig i samma hastighet i förhållande till marken vid lång räckvidd som vid kort. På så vis ökar kranprecisionen avsevärt vid lång räckvidd.

Elektronisk änddämpning

IBC-systemet har även elektronisk änddämpning som dämpar cylinderändrörelserna mjukt och stoppar starka belastningar i ändlägena. Det gör krankörningen jämnare och ökar även kranens driftsäkerhet och livslängd.

Förarinställningar

Föraren kan justera IBC-systemets totala hastighet efter eget önskemål. Han/hon kan också justera hur snabbt olika krandelar ska röra sig. Vill man köra manuellt kan systemet enkelt slås av med en knapptryckning.

Adaptive Driveline Control är en unik funktion som följer med som standard. Det programvarubaserade styrsystemet förbättrar maskinens körbarhet och produktivitet. Föraren väljer önskat varvtal (Eco, Normal, Power) och systemet anpassar automatiskt motorns varvtal så att det motsvarar belastningen på motorn och håller även motorvarvtalet på en jämn nivå vid höga belastningar.

Adaptive Driveline Control styr dieselmotorn så den går smidigt och utnyttjar den maximala dragkraft som finns tillgänglig under höga belastningsförhållanden. Gensvaret vid gaspådrag och ramstyrningen har förbättrats genom smart elektronisk filtrering.

TimberMatic styrsystem och användargränssnitt på G-Seriens skotare har utvecklats och förbättrats för att upprätthålla skogsmaskinens driftsäkerhet. TimberMatic har ett konfigurerbart användargränssnitt, farthållare och lutningsdisplay. Det möjliggör fjärrskärmsåtkomst (RDA) via Internet (antingen MTG eller annat modem). RDA möjliggör snabbare felsökning genom att betjäna människor och därigenom förbättrar maskinens upptid.

Skotaren har tre styrmoduler: för hytten, framramen och bakramen. TimberMatics felsökningsdiagnos är detaljerade och illustrativa. CAN-bussen ökar pålitligheten hos det elektriska systemet: enkla, färre anslutningar, en dedikerad buss för motorn och basmaskinen.

TimberMatic Kartor är standard i alla nya John Deere skogsmaskiner. Baserad på realtid data från Kartor till TimberManager, distribuerad via molntjänst, entreprenören kan följa upp skogsmaskinernas produktion och planera operationer vidare.

John Deeres Final Tier 4-motorer uppfyller de föreskrivna avgasreglerna samtidigt som de ger ökad effekt och vridmoment. John Deere 4045 PowerTech Plus, 4,5 liter 4-cylindriga motors effekt är 118 kW.

Vridmomentet är högt, speciellt vid låga varvtal. John Deere FT4-motorn har mest vridmoment i sin klass och ett brett varvtalsregister. Motorns varvtal förblir stabilt även vid stora förändringar i belastningen.

Den förbättrade styrningen av den kraftfulla motorn och transmissionen ger ökad dragkraft och  manövrerbarhet i skogen. Motorn är också steg V-klar.

FT4-motorn och hela bränslesystemet kan använda 20% biodiesel.

Förlängd boggi finns tillgängligt som tillval till 1010G-skotaren. Den sänker marktrycket och är tänkt för arbete i mjukt terräng. Avståndet mellan fram- och bakhjulsnav i bakre boggin är 390 mm längre än i standardmodellen. Vändradien är desamma som för modellen med standardboggi. Den långa boggin ger stabilitet när du behöver köra över hinder. Bakramens lägre marktryck gör maskinen till ett utmärkt val för att arbete i mjukt terräng.

Specifikationer

Motor John Deere 4045, 4,5 l

 • Effekt 131 kW (1900 rpm)
 • Vridmoment 730 Nm (1400-1600 rpm)

Dragkraft

 • 24.5-hjul: 150 kN
 • 26.5-hjul: 160 kN

Hydraulik: pumpvolym 120 cm3

Kran

 • John Deere CF5
  • räckvidder 8,5 m och 10 m

Lastutrymme

 • ny utformning, god sikt
 • smalt lastutrymme 3,5 m2
 • brett lastutrymme 4,0 m2

Lastkapacitet 11 ton

Styrsystem TimberMatic F

Roterande och nivellerande eller fast hytt

IBC – kranspetsstyrning

Finns för två kranlängder: kort 9055 mm, lång 9455 mm

Två hjulbaslängder finns för bakramen: kort 4800 mm, lång 5200 mm

Hjul

 • 6W: 34 och 24.5 eller 26.5
 • 8W: 24.5 eller 26.5

Vikt med roterande och nivellerande hytt, från

 • 6W, 24.5-hjul: 14 950 kg
 • 6W, 26.5-hjul: 16 050 kg
 • 8W, 24.5-hjul: 16 600 kg
 • 8W, 26.5-hjul: 17 600 kg

Bredd med 700-hjul, från

 • 24.5: 2780 mm
 • 26.5: 2790 mm

Styrvinkel +44o

Skovteknik

Importør af John Deere og Rototilt